Dotace

Nahoru

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu" | pá 26.1.2024 

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Adámkovou vilou, Domovem se zvláštním režimem, z. ú. a Moravskoslezským krajem byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2023, a to ve výši 5 269 000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".


Může Vás zajímat...