Dotace

Nahoru

Dotační Program MSK – 2022 | čt 2.2.2023 

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu"

Na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" mezi Adámkovou vilou, Domovem se zvláštním režimem, z. ú. a Moravskoslezským krajem byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb na rok 2022, a to ve výši 3 456 000 Kč. Tato dotace byla poskytnuta v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu".


Může Vás zajímat...