Nabízené služby

Nahoru

Nabízené služby


Ubytování
 • 1,2 lůžkové pokoje s TV, sociálním zařízením
 • úklid, praní, žehlení prádla
  Poskytnutí celodenní stravy
 • snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře
 • podávání stravy na pokoji, ve společné jídelně
  Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
 • pohyb, změny polohy
 • oblékání, svlékání
 • obouvání, zouvání
 • celková úprava vzhledu
  Pomoc při osobní hygieně
 • běžná hygiena, koupání
 • péče o ústa, oči, uši
 • péče o vlasy
 • péče o nehty
 • výkon fyziologické potřeby
  Zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • komunikace
 • orientace
 • společenské kontakty
 • využívání běžných veřejných služeb 
  Sociálně terapeutické činnosti
 • podpora denních činností
 • péče o domácnost 
  Aktivizační činnosti 
 • nabídka volnočasových aktivit
 • oblíbené činnosti
 • společenské akce v domově
 • společenské akce mimo domov 
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí 
 • osobní doklady
 • finanční oblast
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv
  Zdravotní a ošetřovatelská péče (rizika) 
 • zajištění léků, užívání léků
 • prevence a zdravotní rizika
 • lékařská péče
 • udržování fyzické a psychické pohody 

Další poskytované činnosti


  Kadeřnictví   Pedikúra
  Drobné nákupy
(služby zajištuje klíčový pracovník)
  Dobrovolnická činnost
  Rehabilitační péče   Návštěvy duchovních
římskokatolických, evangelických)

Platnost od 01. 01. 2021
 
V Raškovicích dne: 01. 01. 2021
Schválil:
Lenka Janečková
ředitelka společnosti
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.