• Adámkova vila

  domov se zvláštním režimem

 • Adámkova vila

  domov se zvláštním režimem

Nahoru
 

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním DZR je poskytovat zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je plánovaná individuálně dle přání a potřeb uživatele s ohledem na respektování jejich maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity.

Poskytovat bydlení stravu, podporu a péči mužům a ženám, kteří se v důsledku snížených orientačních a rozumových schopností ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou není možno řešit podporou osob blízkých nebo terénní či ambulantní sociální službou.

Poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu zaměřenou na podporu schopností uživatelů, udržení a rozvoj sociálních kontaktů. Zachovávat u uživatelů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, čímž přispějeme k prožití plnohodnotného života.

Respektovat svobodnou vůli uživatelů ve výběru aktivit, respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí

Cíle domova se zvláštním režimem

 • Zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů a umožnit jim co v nejvyšší míře zapojení do běžného života, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení.
 • Podpory fyzické a psychické soběstačnosti dosáhneme zaměřením se na zachování a obnovení míry samostatnosti a hygienických návyků, pomoc při zvládání odloučení a začlenění se do nového prostředí.
 • Soustavným vzděláváním zaměstnanců, zvyšováním jejich odborné kvalifikace, uplatňováním nových přístupů a metod při poskytování péče, vytvořením podmínek pro výkon práce, týmovou spoluprací všech zaměstnanců, rozdělením kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem povinností a aktivit, dodržováním etického kodexu zaměstnance, profesionálním přístupem zaměstnanců a individuálním plánováním průběhu sociální služby dosáhneme poskytnutí odborné a kvalitní péče.
 • Zachování smysluplného vztahu k osobám blízkým a jiným dosáhneme podporováním kontaktu s rodinou, přáteli, vytvářením podmínek pro jejich setkávání, účastí rodinných příslušníků na pořádaných akcích, apod.

Cílová skupina

 •  dospělí od 55-64 let
 •  mladší senioři od 65 - 80 let
 •  starší senioři nad 80 let