Ceník služeb

Nahoru
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., se sídlem: č.p. 28, 739 04 Raškovice,
IČ: 09693424, vedené u KS v Ostravě, sp. zn. U 358 Krajský soud v Ostravě 
Identifikátor sociální služby: 6445984
Zastoupená ředitelkou společnosti: Lenkou Janečkovou

CENÍK – osobní asistence


Všechny ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče, dle poskytnuté doby péče se zaokrouhlují nahoru za každou započatou čtvrthodinu péče, toto zaokrouhlení je příspěvkem na dopravu pečovatele do domácnosti.

Cena pro úkony činí 155kč/h - méně než 80h/měsíc
135kč/h – více než 80h/měsíc
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

d) sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

e) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení,

g) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
 
V Raškovicích dne: 1. 1. 2023                                                                                                                                             

Schválil:  Lenka Janečková, ředitelka Osobní asistence

https://www.tagheuerwatches.to/ have several hundred boutiques all over the world. https://es.upscalerolex.to/ watches and you will understand it! we offer the best and cheap swiss made nomos replica review. emily blunt chopard replica earrings reddit contains important features of sophisicated watchmaking in future: character, reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology. jaeger lecoultre master ultra thin perpetual replica for sale success will be incredible.