Projekty

Nahoru

Podpora od Výboru dobré vůle Olgy Havlové - 2022 Galerie  | čt 2.2.2023 

Nadační program „Cesta k integraci" Výboru dobré vůle Olgy Havlové.

spěvek ve výši 80 000 Kč bude použit na nákup automobilu pro Osobní asistenci. Za finanční příspěvek Nadaci upřímně děkujeme.
 
GALERIE Dobra Vůle Auta