Ceník služeb

Nahoru
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., se sídlem: č.p. 28, 739 04 Raškovice,
IČ: 09693424, vedené u KS v Ostravě, sp. zn. U 358 Krajský soud v Ostravě 
Identifikátor sociální služby: 6445984
Zastoupená ředitelkou společnosti: Lenkou Janečkovou

CENÍK – osobní asistence


Všechny ceny jsou uvedeny v sazbě za hodinu péče, dle poskytnuté doby péče se zaokrouhlují nahoru za každou započatou čtvrthodinu péče, toto zaokrouhlení je příspěvkem na dopravu pečovatele do domácnosti.

Cena pro úkony činí 155kč/h - méně než 80h/měsíc
135kč/h – více než 80h/měsíc
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – poskytujeme podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

d) sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

e) aktivizační činnosti – našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení,

g) podpora při komunikaci uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 
 
V Raškovicích dne: 1. 1. 2023                                                                                                                                             

Schválil:  Lenka Janečková, ředitelka Osobní asistence