O nás

Nahoru

Osobní asistence

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Dle zákona o soc. službách c. 108/2006 Sb.
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., identifkátor služby: 6445984
Osobní asistence je určená pro občany obcí:
Raškovice, Pražmo, Morávka, Krásná, Nošovice, Dobratice, Vyšní Lhoty

Péče v domácím prostředí klienta:

 • pomoc při zvládání bežných úkonu péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygiene;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných
 • zájmu a obstarávání osobních záležitostí.

Cena pro úkony činí 155kč/h - méně než 80h/měsíc

135kč/h – více než 80h/měsíc

Stanovení úhrady je v souladu s § 5 vyhlášky c. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výše úhrady za poskytování osobní asistence za hodinu je započtena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním;
 • osoby s chronickým onemocněním;
 • osoby s jiným zdravotním postižením;
 • senioři;
 Máte otázky, potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

KONTAKT:

Lenka Janečková, tel. 730 820 129, reditel@adamkovavila.cz
Bc. Radka Pechová Černohorská, tel. 724 379 168, socialni@adamkovavila.cz
Raškovice 28, 739 04 Pražmo