Ceník služeb

Nahoru

Ceník

Domov se zvláštním režimem

Stručný popis konkrétních nabízených činností a úkonů sociální služby pro konkrétní sociální službu, včetně stanovených úhrad za jednotlivé úkony

Základní činnosti a úkony péče jsou nabízeny a prováděny v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb.v platném znění o sociálních službách § 50 a hrazeny dle přiznaného příspěvku na péči. Každý z uživatelů má zpracován individuální plán péče, kde jsou zaznamenávány všechny prováděné úkony. Pro větší přehlednost a možnost kontroly ze strany klientů, opatrovníků nebo zmocněnce jsou úkony péče zpracovány v návaznosti na výši příspěvku péči v tabulkách, které jsou dostupné na jednotlivých úsecích domova se zvláštním režimem. Úhrada za ubytování a stravu je stanovená podle počtu dnů v daném měsíci. Uvedené částky jsou platné od data schválení sociální registrace.

Ceník pro pobytové služby

UBYTOVÁNÍ
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s poskytnutím ubytování
 
 typ pokoje  Cena
 1 a 2 lůžkový (s praním osobního prádla)  210 Kč
STRAVA
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s přípravou stravy
 
 typ stravy  Cena
 Diabetická a normální strava   170Kč
 sazebník za jednotlivá jídla  
 snídaně  35 Kč
 dopolední svačina  5 Kč
 oběd  80 Kč
 odpolední svačina  5 Kč
 Večeře a druhé večeře u diabetiků  45 Kč

Služby, které jsou poskytovány zdarma


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti:
 1. volnočasové a zájmové aktivity,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Základní sociální poradenství

Zdravotní služby


Zdravotní služby předepsané lékařem jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tedy pro uživatele zdarma vyjma běžných doplatků za léky, inkontinenčních pomůcek a dalších potřeb. Doplatky hradí uživatel sám ze svých příjmů.

Všechny služby jsou hrazeny měsíčně.

Nad rámec této úhrady se uživatel zavazuje hradit všechny fakultativní úkony dle platného ceníku, které si v průběhu poskytování služby objednal.

Doplatky za léky a inkontinenční pomůcky zakoupené nad předepsanou výši lékařem, se hradí dle aktuálního ceníku dodavatele.

Fakultativní služby

Fakultativní služby

 

  Rozsah služby  Cena
Platba za provedenou pedikúru (přístrojová suchá)
Platba za kadeřnické služby
Za výkon služby
Dle aktuálního ceníku dodavatele
150 Kč
Platba za užívání vlastního elektrického spotřebiče na pokoji + revize za spotřebič / měsíčně 30 Kč
Platba za užívání vlastního rozhlasového přijímače a TV přijímače na pokoji  měsíčně Dle platných koncesionářských poplatků pokud není dle zákona od poplatku osvobozen
Vyzvednutí dokumentace, poukazů nebo receptů u lékařů apod.,
 za cestu – dle počtu najetých km (18 Kč/km)
 Výjezd zaměstnance nebo doprovod klienta naší dopravou na lékařské ošetření, který nepředepsal lékař za cestu – dle počtu najetých km
(18 Kč/km)
Označení prádla
Termoska na čaj
Deka na postel, povlečení
Plastové hrníčky, nádobí
Toaletní potřeby
Potřeby pro volnočasové aktivity
dle ceny dodavatele
dle ceny dodavatele
dle ceny dodavatele
dle ceny dodavatele
dle ceny dodavatele
dle paušálu 
 
doloženo paragonem
doloženo paragonem
doloženo paragonem
doloženo paragonem
doloženo paragonem
podle potřeb 
Dovoz osobních věcí při hospitalizaci apod.  za cestu – dle počtu najetých km  18 Kč/km
Nákupy (mimo Raškovice) + doprava 
  120 Kč/úkon (13 Kč/km)
Internet připojení  měsíc 200kčNázev úkonu 
Čas
Cena 
Kopírování písemností     3 Kč/strana
Spojení telefonem – tj. vyřízení věcí (jednání za uživatele služeb)    10 Kč/hovor 
Vyřízení plateb na poště, pochůzka po úřadech (jednání za uživatele služeb, po pracovní době)    30 Kč/úkon 
Masáž:
Záda
Krční páteř
Dolní končetiny
Horní končetiny 
dle platného ceníku dodavatele   úkon
Odvoz odpadu na sběrný dvůr (nábytek, elektrospotřebiče, ošacení)    1000 Kč 
Zapůjčení pomůcek pro klienty DZR
Používání (zapůjčení) 
   
antidekubitní matrace
Zapůjčení invalidního vozíku
Zapůjčení elektrického vozíku
Zapůjčení chodítka
Zapůjčení zvedáku
Masážní křeslo
Klimatizace 
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc
měsíc 
500 kč
500 kč
500  kč
500  kč
300  kč
1 000 k
1 500 kč 


Platnost od 01. 01. 2021
V Raškovicích dne: 01.01. 2021    
Schválil: 
Lenka Janečková
ředitelka společnosti
Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.